ما بیداریم و پروژه بیداری ادامه دارد We are awake& WAKEUP PROJECT still runing

اولاد على (ع ) خاموش نشسته و در حالى كه غم و اندوه گلوى آنها را فشار مى داد به سخنان دلپذیر و جان پرور آن حضرت گوش مى دادند، تا این قسمت از وصیت على (ع ) درس اخلاق و تربیت بود كه عمل بدان هر فردى را به حد نهایى كمال مى رساند آن حضرت این قسمت از وصیت خود را با جمله لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم به پایان رسانید و آنگاه از هوش رفت و پس از لحظه اى چشمان خدا بین خود را نیمه باز كرد و فرمود: اى حسن سخنى چند هم با تو دارم ، امشب آخرین شب عمر من است چون در گذشتم مرا با دست خود غسل بده و كفن بپوشان و خودت مباشر اعمال كفن و دفن من باش و بر جنازه من نماز بخوان و در تاریكى شب دور از شهر كوفه جنازه مرا در محلى گمنام به خاك سپار تا كسى از آن آگاه نشود.
عموم بنى هاشم مخصوصا خاندان علوى در عین خاموشى گریه مى كردند و قطرات اشك از چشمان آنها بر گونه هایشان فرو مى غلطید، حسن (ع ) كه از همه نزدیك تر نشسته بود از كثرت تاءثر و اندوه امام (ع ) را متوجه حزن و اندوه خود نمود، على (ع ) فرمود: اى پسرم صابر و شكیبا باش و تو و برادرانت را در این موقع حساس به صبر و بردبارى توصیه مى كنم .
سپس فرمود: از محمد هم مواظب كنید او هم برادر شما و هم پسر پدر شما است و من او را دوست دارم .(425)
طبقه بندی: شهادت مولاى متقین امیرالمؤمنین(ع)، 
برچسب ها: وصیت امیرالمؤمنین (ع ) به امام حسن (ع)، وصایا، سفارشات،
نگارش در تاریخ چهارشنبه 23 دی 1388 توسط پدرام پرتوفرد | نظرات ()

فجیع عقیلى گوید: حسن بن على بن ابى طالب علیهماالسلام فرمود: چون هنگام وفات پدرم رسید شروع به وصیت نمود، فرمود: این ها مطالبى است كه على بن ابى طالب برادر محمد رسول خدا و پسر عمو و وصى و همدم و همراه او بدان وصیت و سفارش نموده است . و آغاز وصیتم این است كه گواهى مى دهم معبودى جز الله نیست ، و محمد فرستاده خدا و برگزیده اوست ، خداوند او را با علم خود اختیار كرد، و او را براى اختیار و انتخاب خود برگزید (گواهى مى دهم ) كه خداوند مردگان را از قبرها برانگیزاند، و از مردم در مورد اعمالشان باز خواست مى كند، و او به آن چه در سینه ها نهان است داناست .
اى حسن او را كه وصى بودن تو به تنهایى كافى است سفارش مى كنم بدان چه رسول خدا (ص ) به من سفارش فرمود:
1 پسر جان من چون زمانش (تحقق وصیت ) فرا رسد در خانه بنشین ، و بر خطاهایت گریه كن ، (413) و نباید كه دنیا بزرگ ترین هم و فكر تو باشد.
2 پسر جانم تو را به گزاردن نماز در وقت خود، و پرداخت زكات به اهلش در هنگام حلول وقتش ، خاموشى در برابر امور تردیدآمیز و اشتباه برانگیز، و میانه روى در عمل ، و رعایت عدالت در خشنودى و خسم ، و خوش رفتارى با همسایگان ، و مهمان نوازى ، و مهربانى به تهى دستان و رنج دیدگان بى بضاعت ، و حفظ پیوند با فامیل ، و دوستى و هم نشینى با فقرا و مساكین ، و فروتنى كه از برترین عبادات است ، و كوتاه داشتن آرزو، و یادآورى مرگ ، زهد و بى رغبتى به دنیا، سفارش مى كنم كه همانا تو در گرو مرگ ، و هدف بلا، و مغلوب مرض و بیمارى هستى .
3 تو را به ترس از خدا در نهان و آشكار سفارش مى كنم ،
4 و از شتاب در گفتار و كردار نهى مى نمایم ،
5 و چون كار آخرتى پیش آمد در انجام آن بشتاب .
6 و چون كار دنیایى پیش آمد شتاب نورز و خوب فكر كن تا به رشد و خیر خودت در آن كار برسى .
7 و از جاهایى كه بودن تو در آن موجب متهم شدن توست و نیز از مجلسى كه بدان گمان بد مى رود بپرهیز كه همنشین ناباب همنشین خود را دگرگون سازد.
8 پسر جانم براى خدا كار كن ،
9 و از سخن ناروا دورى گزین ،
10 و به كارهاى پسندیده امر كن ،
11 و از زشتى ها نهى نما،
12 و با برادران دینى در راه خدا برادرى كن ،
13 و نیكوكار را به خاطر نیكوكاریش دوست بدار،
14 و با فاسق به جهت حفظ دین خود مدارا بنما، و او را در دل دشمن دار،
و در اعمال خود از وى فاصله بگیر تا مثل او نباشى .
15 از نشستن در سركوى و برزن بپرهیز.
16 و بحث و جدل را با كسى كه عقل و دانشى ندارد رها ساز.
17 پسر جانم در زندگانى و نیز در عبادت خود راه اعتدال و میانه روى را پیش گیر،
18 و در عبادت به كارى كه مداوم و مورد توان توست بپرداز،
19 و پیوسته خاموش باش تا سالم بمانى ، و كردار نیكى براى خودت پیش فرست تا غنیمت برى ،
20 و نیكى را یادگیر تا آگاهى یابى ،
21 و در هر حال یاد خدا باش ،
22 با خردسالان خانواده ات مهربان باش ،
23 و بزرگسالانش را احترام بگذار،
24 و طعامى را مخور تا این كه پیش از خوردن چیزى از آن را صدقه دهى .
25 پیوسته به روزه دارى بپرداز كه آن زكات بدن و سپر روزه دار (از آتش دوزخ ) است ،
26 و با نفس خود جهاد كن ،
27 و از هم نشین خود در حذر باش ،
28 و از دشمنت دورى گزین ،
29 و بر تو باد به مجالسى كه در آنها یاد خدا مى شود، و فراوان دعا كن .
30 پسر جانم راستى كه چیزى از خیرخواهى و نصیحت را از تو فرو گذار ننمودم ، و اینك زمان جدایى من و تو فرا رسیده است . تو را به برادرت محمد(ابن حنفیه ) سفارش به خیر مى كنم كه او برادر و فرزند پدر تو است ، و از میزان دوستى من نسبت به او، باخبرى .
31 و اما برادرت حسین كه او فرزند مادر توست (و نیازى به سفارش ‍ ندارد)، و بیش از این در این باره سفارش نمى كنم ، خداوند كفیل من بر شماست ، و از او مى خواهم كه شما را به صلاح آورد، و شر جفاكاران سركش را از شما باز دارد، و صبر را پیشه سازید تا خداوند خودش زمام امر را به دست گیرد (حكومت را به دست اهلش بسپارد) و هیچ حركت و نیرویى نیست جز به خداى برتر و بزرگ ).(414)
طبقه بندی: وصایای امیرالمؤمنین(ع)، 
برچسب ها: وصایای امیرالمؤمنین(ع)به امام حسن(ع)، وصایا، امام(ع)، مولا حسن(ع)، پس از شهادت امام(ع)،
نگارش در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388 توسط پدرام پرتوفرد | نظرات ()

كلینى و سید رضى به سندهاى معتبر روایت كرده اند كه چون امیرالمؤ منین (ع ) را ضربت زدند اصحاب آن حضرت بر دور او جمع شدند و گفتند، یا على ! وصیت كن ، حضرت فرمود: بالش براى من بیاورید و مرا تكیه دهید. پس فرمود: حمد مى كنم خدا را به حمدى كه در خور بزرگوارى اوست و او مى پسندد، در حالتى كه متابعت كننده ام امر او را و شهادت مى دهم به یگانگى خداوند واحد احد صمد، چنانچه خود را به آن وصف نموده است ، ایها الناس هر كس در گریختنش مى رسد به آنچه از آن مى گریزد، و هر جانى را مى كشند به سوى اجل مقدرش ، و از مرگ گریختن عین رسیدن به مرگ است ، و چه بسیار تفكر كردم در ایام روزگار و تفكر نمودم در مكنون علم قضا و قدر پروردگار، آن علمى است كه حق تعالى نخواسته است كه ظاهر گردد و در پرده هاى غیب مكنون است .
اما وصیت من به شما آن است كه : شرك به خداوند بزرگوار خود نیاورید و هیچ چیز در عبادت با او شریك مگردانید، سنت و طریقه محمد (ص ) را ضایع مكنید، و كتاب خدا و سنت آن حضرت را بر پا بدارید، و حسن و حسین (ع ) را كه دو چراغ راه هدایتند روشن بدارید تا از طریقه حق متفرق نگردید، محل ملامت و مذمت نخواهید بود، حق تعالى هر كس را به قدر طاقتش بر او بار كرده است و تكلیف را بر جاهلان سبك گردانیده است ، خداوند شما پروردگارى است رحیم ، و پیشواى شما امامى است دانا، و ملت شما دینى است درست . من دیروز مصاحب شما بودم و امروز محل عبرتم از براى شما، و فردا از شما مفارقت مى نمایم ، پس دلى به دنیا نبسته بودم ، و در دنیا چنان بودم كه كسى در سایه درختى نشسته باشد، و آن سایه به زودى از سر او بگردد، یا آنكه باد خاشاكى چند نزد او جمع كرده باشد و به زودى پراكنده گرداند، یا آنكه پاره ابرى سایه بر سر كسى افكنده باشد و به زودى آن سایه از سر او بگردد.
و من در میان شما مجاورى بودم كه بدنم چند روزى با شما مجاورت مى نمود و روحم به ملا اعلا متعلق بود، به زودى از من بدنى خواهید دید خالى از روح ، و ساكن بعد از آن حركت ها كه از او مشاهده مى كردید، و شجاعت هایى كه از او مى دیدید، و خاموش خواهد بود بعد از آن خطبه هایى كه از او مى شنیدید، و علوم الهى و مناقب ربانى كه از او فرا مى گرفتید، باید كه پند گیرید از حال من ، و از ساكن شدن حركت هاى من ، و از بیكار ماندن اعضاى من ، زیرا كه پند دهنده تر است شما را از هر سخن گوى بلیغى ، زورهاى مرا، و بزرگى هاى مرا دیدید و آنچه از قدر و منزلت من از شما پنهان است در آن روز ظاهر خواهد شد. چون من از میان شما بروم ، قدر مرا خواهید شناخت ، چون دیگرى به جاى من نشیند مرا یاد خواهید كرد.
اگر باقى بمانم خود ولى خون خود خواهم بود، و اگر بروم فنا و نیستى وعده گاه ماست ، پس اگر عفو كنید عفو از براى من قربت است و از براى شما حسنه است ، پس عفو كنید و از بدى هاى مردم درگذرید، آیا نمى خواهید كه حق تعالى شما را بیامرزد، زهى حسرت بر صاحب عقلى كه عمرش در قیامت بر او حجت باشد، یا ایام زندگانى او را به بدبختى و شقاوت اندازد، بگرداند خدا ما را و شما را از آنها كه رغبت دنیا مانع نمى گردد ایشان را از اطاعت حق تعالى و بعد از مرگ بر ایشان عذابى و شدتى نازل نمى شود، به درستى كه ما همه از براى مرگ آفریده شده ایم و بازگشت ما به سوى مرگ است ، پس روى كرد به سوى امام حسن (ع ) و فرمود: یك ضربت بر او بیشتر مزن به جاى یك ضربت كه بر من زده است ، هر چند اگر بیشتر از یك ضربت بزنى گناهكار نیستى .(412)
طبقه بندی: وصایای امیرالمؤمنین(ع)، 
برچسب ها: وصایای امیرالمؤمنین(ع)هنگام مرگ، وصایا، علی(ع)، مرگ،
نگارش در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388 توسط پدرام پرتوفرد | نظرات ()
درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی هرگونه برداشت یا كپی برداری از مطالب بدون اطلاع به مدیریت یا ذكر منبع حق الناس تلقی میشود.

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic